Algemene voorwaarden MAF Haarlem BoutiqueRooms

1. toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het tijdelijk gebruik, tegen vergoeding, van de
accommodatie voorzien door MAF Haarlem, alsmede op alle diensten en leveringen die in dit
kader worden verricht. Eventuele voorwaarden van de gast zijn niet van toepassing, tenzij vooraf
schriftelijk anders is overeengekomen.

2. oorsprong van de contractuele relatie
Kamerreserveringen worden altijd schriftelijk bevestigd en zijn bindend bij het verzenden van de
bevestiging. Indien een derde voor rekening van de gast heeft gehandeld, is de gast samen met
de derde hoofdelijk aansprakelijk tegenover het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit
of verband houden met het hotelverblijf.
3. aankomst, vertrek en voorwaarden
3.1 De hotelkamers zijn vanaf 15.00 uur klaar om in te checken, tenzij anders vermeld op de
reservering. De kamers moeten voor 11.00 uur op de dag van vertrek worden uitgecheckt.
3.2 Laat uitchecken kan worden aangevraagd op basis van beschikbaarheid en zal in rekening
worden gebracht.
3.3 Om fraude te voorkomen en de veiligheid te waarborgen, kan van de gasten worden
verwacht dat zij hun identiteit, geldige creditcard en hun boekingsnummer opgeven. Deze
informatie kan worden opgevraagd voor alle gasten ouder dan 16 jaar. Bovendien behouden wij
het recht om voor gasten die niet in staat zijn om deze informatie te verstrekken, de toegang te
weigeren.

4. annulering van de reservering
4.1 Beste beschikbare tarief: Uw reservering bij MAF Haarlem kan tot 48 uur voor aankomst
kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 100% van de overeengekomen kamerprijs in
rekening gebracht.
Annuleringen en wijzigingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Voor eventuele onvoorziene
gebeurtenissen adviseren wij u ten allen tijde een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
Wanneer de situatie aanleiding geeft tot restitutie van vooruitbetaalde kosten, worden deze over
het algemeen binnen 10 dagen na uw annulerings- of wijzigingsverzoek verwerkt.
4.2 Niet-restitueerbaar tarief: Uw reservering kan niet kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.
Een onmiddellijke betaling is vereist bij het maken van de reservering.

5. betalingsvoorwaarden
5.1 Elke reservering moet worden gegarandeerd door een geldige creditcard.
5.2 Het openstaande bedrag moet bij vertrek worden betaald. De volgende betalingsmethoden
worden geaccepteerd: Visa, Master Card, EC/Maestro Card of contante betaling.
6. tarieven en stadsbelasting
6.1 U gaat bij het maken van de reservering akkoord met de kamerprijs en dit geldt dus ook voor
uw boeking. Extra eten en drinken zijn niet inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Alle
gemaakte kosten zijn inclusief service en BTW en dienen te worden betaald in de lokale valuta
(euro’s). De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen als gevolg van valutaschommelingen
zonder nadere kennisgeving. De kamerprijzen moeten vooraf worden betaald bij nietrestitueerbare aanbiedingen, alle andere kosten moeten worden betaald bij het inchecken of
uitchecken.
6.2 Stadsbelasting is van toepassing. De stadsbelasting kan in de periode tussen de boeking en
het verblijf in het hotel veranderen. Momenteel bedraagt de stadsbelasting voor 2020 in Haarlem
€ 5,- per persoon per nacht en is niet inbegrepen in het kamertarief.

7. gebruik en teruggave van de BoutiqueSuites
7.1 Het gebruik van de boetieksuites en het gebruik van de ter beschikking gestelde voorwerpen,
apparatuur en voorzieningen mag alleen plaatsvinden in het kader van het beoogde gebruik.
Schade als gevolg van misbruik van de ter beschikking gestelde voorwerpen, apparatuur en
faciliteiten wordt door MAF Haarlem niet geaccepteerd en komt voor rekening van de gast.
MAF Haarlem niet als verantwoordelijk te houden voor lichamelijk letsel als gevolg van misbruik
van de ter beschikking gestelde voorwerpen, apparatuur en faciliteiten.
Misbruik wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien meer personen dan het aantal
beoogde of geregistreerde personen gebruik maken van de gehuurde kamer(s).
7.2 Schade die door de gast opzettelijk of door nalatigheid wordt veroorzaakt, kan in rekening
worden gebracht.
7.3 Huisdieren zijn toegestaan hierbij worden er extra kosten in rekening gebracht voor de extra
schoonmaakwerkzaamheden.

8. aansprakelijkheid
8.1 MAF Haarlem BoutiqueSuites is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of verlies van
uw eigendommen in het hotel of de kamers.
8.2 MAF Haarlem is niet aansprakelijk noch verplicht tot het betalen van enige vergoeding voor
het niet leveren van de door ons gecontracteerde diensten als gevolg van omstandigheden die
buiten onze macht liggen, zoals natuurrampen, brand, terroristische daden, stakingen, burgerlijke
onrust, overheidsvoorschriften, arbeidsconflicten, slechte weersomstandigheden of andere
uitzonderlijke en rampzalige gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties, die het verblijf van
gasten onwettig of onmogelijk maken.

9. gegevensbescherming
Alle informatie die door de gasten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

10. toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op reserveringsovereenkomsten, waaronder de algemene voorwaarden en eventuele
aanvullende overeenkomsten, alsmede de overeenkomsten die op basis daarvan worden
gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. gevonden voorwerpen
Alle items die in het hotel worden gevonden (kamers en openbare ruimtes) worden geregistreerd
en opgeslagen voor drie maanden. Verloren voorwerpen op de kamer kunnen naar uw huisadres
worden verzonden – de kosten voor het verzenden van het pakket kunnen worden afgeschreven
van de creditcard die in het dossier staat.

12. rookbeleid
MAF BoutiqueSuites is een niet-roken hotel. Het is niet toegestaan om te roken in kamers of in
andere openbare ruimten van het hotel. Wanneer er gerookt wordt in het hotel, behoudt het
management zich het recht om passende maatregelen te nemen, zoals boetes en/of extra
schoonmaakkosten.

Wij verheugen ons op uw komst en wensen u een aangenaam verblijf.
Met vriendelijke groet,
MAF Haarlem